خیلی زجر آور است که ببینی بهترین دوستت علی رغم زیبایی ظاهری و  اعتقاد به دین و نظام و رهبری، عکس های شخصی اش را در فیس کوفت می گذارد کهدر نهایت فقط  زیر ۳۰ تا لایک  می خورند.

نمی دانم کسی به زیبایی و در موقعیت اجتماعی او چه نیازی به لایک های دیگران در فضای مجازی دارد؟!

اصلا نمی دانم چرا ملت عکس ها و اطلاعات شخصی شان را در معرض دید همه می گذارند ؟!   

فقط می دانم این روزها به برکت شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و گوگل پلاس می توانی آمار هرکس را که خواستی به راحتی یک سرچ کردن ساده در بیاوری و آن وقت بفهمی که در طرح جهادی پشت سر چه کسی نماز می خوانده ای!!!