تصویر یکی از سلام های زیارت وارث به زبان انگلیسی و عربی

همونطور که میدونید یکی از اعمال ماه رجب، زیارت امام حسین علیه السلام هست و زیارت های مخصوصی هم در این ماه در مفاتیح وارد شده مثل زیارت امام حسین در اول ماه رجب و نیمه ی ماه؛ اما یکی از زیارت های امام حسین علیه السلام که خیلی هم کوتاهه، زیارت وارث هست. این زیارت با سلام بر اجداد امام حسین از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت زهرا سلام الله آغاز می شه و از امام صادق علیه السلام به ما رسیده است،

در این تصویر سلام بر حضرت عیسی علیه السلام  به دو زبان عربی و انگلیسی آورده شده تا ان شاء الله این تکیه بر مشترکات بین مسلمانان و مسیحیان بتونه تا حدی تاثیر گذار باشه. 

 

السلام علیک یا وارث عیسی روح الله

click on the image to enlarge

Peace be upon you [Imam Hussain]! O' the inheritor of Jesus [who is] the spirit of God

ashura 2017

Peace be upon you [Imam Hussain]! O' the inheritor of Jesus [who is] the spirit of God


Pilgrimage (Ziyarat) of Imam Hussain (PBUH) is highly recommended whenever you afford it and there is some praying (Duas) quoted to be read at the time of the pilgrimage of Imam Hussain when you are at the holy shrine of Imam Hussain or far away from it. Ziyarat Warith (or the inheritor) is one of these praying which begins with some peaces upon the holy prophets:

Peace be upon you, O the inheritor of Adam, the one chosen by God,

Peace be upon you, O the inheritor of Noah, the Prophet of God,

Peace be upon you, O the inheritor of Abraham, the friend of God,

Peace be upon you, O the inheritor of Moses, the one who talked to God,

Peace be upon you, O the inheritor of Jesus, the spirit of God,

Peace be upon you, O the inheritor of Muhammad, the beloved friend of God,

…continue to read the Ziyarat Warith at here

Ziyarat Warith was said by the 6th Shia Imam, Imam Sadiq (PBUH).


+ بازنشر تصویر و متن بالا آزاد است. 

+ این تصویر پیش از این در وبلاگ انگلیسی زبان درستان منتشر شده است و جهت استفاده ی فعالان و جهادگران عاشورایی در این وبلاگ بازنشر می شود. لطفا در هنگام بازنشر، مجددا تصویر را در سایت یا وبلاگ خود بارگذاری نمایید تا در جستجوی گوگل تاثیر گذار باشد.