تصویر دوم از مجموعه تصاویر چادر سخت است اما... تقدیم می شود.

چادر سخت است اما

حدیث موجود در تصویر، بخشی از روایت خطبه ی فدکیه است که حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها در مسجد ایراد فرمودند.

ان شاء الله تصاویر با عنوان "چادر سخت است اما... " ادامه دارند. منتظر انتقادها و پیشنهادهای شما دوستان عزیز هستم.