تصویری از حدیث مشهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره امام حسین علیه السلام به زبان انگلیسی تقدیم می شود.ان شاء الله که با بازنشر این نوع تصاویر بتوانیم در معرفی هرچه بیشتر امام حسین علیه السلام به غیر فارسی زبانان و غیر مسلمانان سهمی هر چند کوچک داشته باشیم.


>> برای مشاهده و دریافت تصویر در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید

Click on the image to enlarge

حدیث درباره امام حسین

:(Prophet Muhammad (PBUH) said about Imam Hussain (PBUH

  “اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنّجاه“ 

 «حسین، چراغ هدایت و کشتی نجات است»

Verily Hussain is the shining light of guidance and the ark of salvation+ در این تصویر سعی شده از احادیث شخصپیامبر اکرم صلی اللهکه مورد قبول سنی و شیعه هست استفاده شود. برای منابع این حدیث می توانید بهاینجا رجوع کنید.