آمدنیوز، یکی از آن لاشخورهایی است که با ایجاد آشوب در کشور، تنها به دنبال منافع خود در ایران است. 
تنها چندماهی از شکست این رسانه دروغ پرداز در 9 دی ماه 1396 نگذشته است که دوباره فراخوان های آشوبگرانه اش را با نام تجمع ها و اعتراضات مدنی شروع کرده است، غافل از این که این کشور صاحب دارد. 

صفحه اینستاگرام آمدنیوز را در شکل واقعی! آن در ادامه می بینید.


>>برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

تلاش های مذبوحانه آمدنیوز در اینستاگرام