تصویری از کلام امام خمینی رحمة الله علیه درباره امام حسین علیه السلام به زبان انگلیسی آماده شده است که برای استفاده ی جهادگران عاشورایی تقدیم می شود. 
متن موجود در تصویر از کتاب قیام عاشورا گرفته شده است. برای مشاهده و دریافت متن کامل این کتاب به زبان انگلیسی می توانید اینجا کلیک کنید. استفاده از متن این کتاب به جهادگران عاشورایی توصیه می شود. دوستان می توانند در کنار تصاویر مناسب از عاشورا که در وبلاگ ها ی خود قرار می دهند، از متن این کتاب که شامل سخنان امام خمینی رحمه الله است، نیز استفاده کنند.

 >>برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید
Click on the image to enlarge

ashura

The text written in the image is a quote about Imam husayn(PBUH) by Imam khomeini:

Imam Husayn (PBUH) revived Islam by his blood

Read more from Imam Khomeini about Ashura and Imam Husayn at Ashura uprising

Islam was on the verge of disappearing within the throat of the tyrants and justice being crushed under the stampede of evildoers. The cruel rule of Yazid and his men was about to cross the shining face of Islam away by a red line and the agonies and troubles suffered by the great Prophet of Islam (s) and the early-day Muslims as well as the blood of the self-sacrificing martyrs, were about to be forgotten and gone to the winds.

It was at this point that Imam Husayn (PBUH) set out on the great Ashura uprising. The Master of Martyrs rose to strengthen Islam, to oppose cruelty, and to stand up against the empire of those days that were beyond the scope of modern day empires.


+ این تصویر پیش از این در وبلاگ دیگر درستان به نام Ashura منتشر شده است که برای دسترسی و استفاده راحت تر دوستان و اعضای جهادگر عاشورایی مجددا در این وبلاگ بازنشر می شود.