مجموعه دوم از تصاویر پیاده روی اربعین 1394 از نجف تا کربلا در ادامه تقدیم می شود. 

این تصاویر پیش از این در وبلاگ دیگر درستان با نام Ashura منتشر شده اند که مجددا برای استفاده دوستان در اینجا بازنشر می شوند:


>> برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ روی آن ها کلیک کنید

click on the image to enlarge


Labbaik O’ Hussain(PBUH) written on a Shi’ite girl’s back pack


Offering free foods on the way to Karbala by Shia Muslims for the love of Imam Hussain (PBUH)

Arbaeen 2015 walk

Arbaeen 2015 - A Shi’ite girl Offering tissue papers to the pilgrims on the way to Karbala for the love of Imam Hussain (PBUH)

Arbaeen 2015 - The Leader on the way to Karbala

Toward the holy shrine of Imam Hussain (PBUH)